KONSTSKATTER – från Uppsala Universitet

8 oktober 2016 — 5 mars 2017 (nu förlängd till 1 maj 2017)

Unika kuriositeter från 1600-talet, magnifika porträtt, underbara landskap och rofyllda stilleben.  Uppsala universitet äger en av Sveriges största och äldsta konstsamlingar. Men kanske också en av de mer okända. Till vardags är många av konstverken i byggnader där de kan betraktas av studenter, lärare och universitetsanställda, men dit allmänheten har begränsat tillträde. Avsikten med den här utställningen är att göra ett rikt urval av dessa skatter tillgängliga också för en bredare publik.

Utställningen tar besökaren med på en vandring genom konstens historia och genom några av de miljöer där dessa konstskatter vanligen är placerade. Den tar avstamp i 1600-talets Gustavianum, som är den äldsta bevarade universitetsbyggnaden i Uppsala, fortsätter till Linnés Hammarby och andra miljöer präglade av 1700-talets konstnärliga och vetenskapliga guldålder och leder vidare till Universitetshusets högtidliga 1800-tal, där framför allt porträttsamlingen utgör ett viktigt inslag; här samsas renässanskungar från 1500-talet med porträtt från vår egen tid.

Förutom porträtt innehåller konstsamlingen även andra kategorier av målningar och konstföremål – här finns religiösa motiv, landskap, stilleben och genrebilder från olika länder och epoker. Ett nyckelverk i samlingen är det berömda konstskåpet från Augsburg som med sin exklusiva samling av små dyrbarheter skänktes till Gustav II Adolf 1632, några månader innan slaget vid Lützen. Ett urval av skåpets märkvärdigheter ingår i utställningen. För att komplettera presentationen av universitetets konstskatter visas slutligen också några magnifika verk ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar, däribland den berömda Blomboken av Olof Rudbeck d ä från sent 1600-tal.

Aldrig tidigare har så många betydande konstverk från Uppsala universitet lånats ut till en utställning. Att det är Zornmuseet som får stå som värd för denna satsning har sin förklaring i de starka band som finns mellan Morainstitutionen och lärdomssätet i Uppsala. Det kapital som följde med Anders och Emma Zorns donation till svenska staten 1942 förvaltas i enlighet med makarnas önskemål av Uppsala universitet. Vidare utses två av sex ledamöter i styrelsen för Zornsamlingarna alltid av universitetet. Till detta kommer att Zornmuseets nuvarande chef verkar som adjungerad professor vid Uppsala universitet. Utställningen Konstskatter från Uppsala universitet kan ses som en manifestation över denna samverkan.