Zornmuseet Hem

Anders Zorn


Anders Zorn föddes i Mora den 18 februari 1860. Hans mor hette Grudd Anna Andersdotter och kom från en småbrukarfamilj från Mora. Fadern var en tysk bryggare vid namn Leonard Zorn som modern träffat under en säsongs-anställning på ett bryggeri i Uppsala. Något äktenskap var inte på tal. Zorn växte istället upp med mamman och morföräldrarna i Utmeland by i Mora. Leonard Zorn erkände faderskapet men träffade aldrig sin son. Han gick bort 1872.

Utbildning

Tolv år gammal skrevs Zorn in i skola i Enköping. Vid den tiden hade hans stora konstnärliga begåvning redan visat sig. Tre år senare sökte han därför in på Konstakademien i Stockholm. Från början tänkte han bli skulptör, men snart tog akvarellmåleriet över, det medium som skulle bli hans ända fram till 1887.

På elevutställningen 1880 slog Zorn igenom med akvarellen I sorg (Nationalmuseum). Vid den tiden hade en del välsituerade stockholmare redan uppmärksammat Zorns talang och beställt porträtt av honom. Det var i samband med ett sådant uppdrag som han 1881 träffade sin blivande hustru, Emma Lamm. Hon kom från en förmögen, judisk köpmannafamilj med starka kulturella intressen. Paret ingick hemlig förlovning i väntan på att Zorn skulle skaffa sig en säker inkomst.

Akvarellisten

De följande fyra åren tillbringade Zorn utomlands, framför allt i England och Spanien. Han hade nu sina första utställningar i utlandet och vann internationellt rykte som porträttmålare. Hösten 1885 kunde han gifta sig med Emma Lamm. De följande elva åren var paret huvudsakligen bosatta utomlands, först i England, sedan i Paris. Somrarna brukade de dock tillbringa i Sverige.

De första åren som gift var mycket utvecklande för Zorn som konstnär. Hans akvarellmåleri nådde nu sin höjdpunkt med bilder som Törnsnåret (Zornmuseet) och Sommarnöje (privat ägo, skiss i Zornmuseet). En serie luftiga ljusskildringar från Konstantinopels hamn hör också hemma i denna period, liksom hans mest kända akvarell, Vårt dagliga bröd gjord i Mora 1886 på beställning av Nationalmuseum.

Internationell karriär

Under en vistelse i St. Ives i England vintern 1887-88 övergick Zorn till oljemåleri, med omedelbar framgång. En av hans tidigaste oljemålningar, Fiskare i St. Ives, ställdes ut på Salongen i Paris 1888 och inköptes av franska staten. Under följande år tillkom ett stort antal målningar som befäste Zorns plats på den internationella konstnärsscenen. På Världs­utställningen i Paris 1889 tilldelades Zorn den franska Hederslegionen.

Zorns rykte vilade framför allt på hans porträttkonst. Flera av hans porträtt tillkom i USA där svensken under sju resor nådde en nästan ofattbar framgång. Bankirer, industrimagnater och politiker var villiga att betala astronomiska belopp för att låta sig avporträtteras av honom. Bland beställarna fanns till och med presidenter, Grover Cleveland (National Portrait Gallery, Washington DC) och William Taft (Vita huset, Washington DC). En tredje president, Theodore Roosevelt, porträtterades av Zorn i en etsning.

Just Zorns etsningar bidrog i hög grad till hans framgångar. Med Rembrandt som förebild utvecklade han en virtuos etsningsteknik, där han med skurar av streck bygger upp motivet. Totalt kom Zorn att utföra 289 olika blad.

Aktstudier

I slutet av 1880-talet började Zorn arbeta i den genre som alltmer skulle komma att bli hans kännetecken - naket i det fria. Vattnets rörelser och ljusets reflexer på vattenytan hade länge intresserat honom; nu komplicerade han motivet genom att placera en modell vid eller i vattnet och försökte skildra en syntes mellan natur och människa. I målningar som Ute (Göteborgs konstmuseum), En premiär (flera versioner, bl.a. Nationalmuseum) och Les Baigneuses (privat ägo, version i Zornmuseet) tillför han det klassiska nakenmåleriet en ny sinnlighet.

Hem till Mora

År 1896 flyttade makarna Zorn hem till Sverige och Zorngården i Mora, som tidigare hade börjat byggas. Med detta följde ett ökat intresse för hembygden, vilket kom att speglas i Zorns måleri. Av konstnärens scener från Moratrakten, dess allmoge och urgamla traditioner var Midsommardansen (Nationalmuseum) den målning som Zorn själv värderade högst. Till hans mest kända genremålningar hör också Vallkulla, 1908, Dans i Gopsmorstugan, 1913, och Julotta, 1908. Några år senare målade han sitt Självporträtt i rött, 1915, som visas på bilden här intill (detalj).

Paret Zorn fungerade även som mecenater i olika sammanhang, inte minst i hembygden. Ett resultat av detta är Mora Folkhögskola som tillkom genom deras ekonomiska och aktiva stöd.

Under de sista levnadsåren blev Zorns hälsa allt sämre. Han gick bort i Mora den 22 augusti 1920 och begravdes på Mora kyrkogård.

Emma Zorn boksläpp

Tisdagen den 15 april
kl 13.30 presenterar Birgitta Sandström, tidigare chef för Zornsamlingarna, sin stora biografi över Emma Zorn. Efteråt ges tillfälle till köp och signering av författaren.
Mer information>>

Ledig tjänst

HUSFÖRESTÅNDARE
TILL ZORNGÅRDEN

Zornmuseet söker en husföreståndare till Zorngården, makarna Anders och Emma Zorns hem i Mora.
Mer information>>

Zorn gör succé i USA

Den succéartade Zornutställningen som pågick 9/11-2/2 på Legion of Honor i San Francisco, Anders Zorn: Sweden's Master Painter öppnades åter den 27 februari på National Academy Museum i New York. Till utställningen har producerats en innehållsrik och mycket vacker katalog som säljs även på Zornmuseet.
Pris 395 kr.
Läs mer i Mora Tidning!

I samarbete med: