Zorn Museum is supported by:

Barbro Oscher Pro Suecia Foundation

FM Mattsson Mora Group

Kungl. Patriotiska sällskapet

Sven och Dagmar Saléns stiftelse

Kjell och Märta Beijers Stiftelse

Mora kommun

Landstinget Dalarna

Region Dalarna

Jacob Wallenbergs stiftelse

Längmanska kulturfonden