Mer än bara ett museum

Zornmuseet har ambitionen att verka som en kulturell institution i vidare bemärkelse. Vid sidan av gängse museal verksamhet samarbetar vi med andra aktörer för att stärka den lokala och regionala kulturen och för att sprida kunskap om Anders Zorn. Ett sådant projekt är den s.k  Zornvandringen som går genom centrala Mora. Vi stödjer också vetenskaplig forskning, bl.a genom Gerda Boëthius minnesfond och Zornakademien. Vill du stödja oss kan du läsa mer under fliken ”stöd oss”.