Stöd oss

Som partner till Zornmuseet stärker ni ert företags kulturella image och kvalitetsprofil samtidigt som ni aktivt stödjer Sveriges och Moras kulturliv. Zornmuseet, Zorngården, Zorns gammelgård och Textilkammare samt Gopsmor lockar årligen omkring 70 000 besökare. Genom att bli vår sponsor når ni en attraktiv målgrupp via en ny spännande kanal.

Våra samarbetspartners får tillgång till ett unikt forum, en fantastisk miljö för kundmöten, personaltillställningar och andra aktiviteter. Via utställningar, temakvällar och kreativa utbildningar kan ni erbjuda er personal ny inspiration. Zornmuseetsträvar efter att ha ett begränsat antal stabila samarbetspartner.

Totalt omfattar Zornsamlingarna närmare 20 000 föremål: målningar och skulpturer, teckningar och grafik, möbler, konsthantverk, silver, antiker och textilier. En kulturskatt med svåröverträffad spännvidd. Utöver förvaltning av samlingarna anordnar Zornmuseetvarje år olika temautställningar. Vi erbjuder också konserter och andra evenemang i samarrangemang med olika aktörer, såsom Vinterfest, Musik vid Siljan och Vattnäs konsertlada. 

För mer information kontakta museidirektör Johan Cederlund. Telefon 0250-59 23 10.