Zornakademien

Zornakademien bildades den 22 augusti 1975. Akademiens syfte är att  bedriva och stödja forskning och upplysning om Anders Zorn och konst i hans och senare tid, samt om frågor rörande konstkritik, konstteori och konstens spridning.

Akademien består av 18 ordinarie ledamöter och kan välja 13 korresponderande ledamöter. Akademien sammanträder i regel två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Preses är tidigare överintendent Hans Henrik Brummer.