Styrelse

F.statsråd Birgit Friggebo, Stockholm, ordf.

Museichef Gustavianum Marika Hedin, Uppsala 

Överbibliotekarie Lars Burman, Uppsala

Museidirektör Johan Cederlund, Mora

Konsult och företagare Anders Halvarsson, Stockholm

VD, egen företagare Peter Helander, Mora